Prijatelji

Fotografije, obrada i tagovi

Kako da obradimo fotografije da nam budu korisne

Optimizacija fotografije

Kako da optimizujemo sliku ili fotografiju da nam ona bude korisna i pored lepog ili ružnog izgleda
1