Prijatelji

Veb dizajn

Šta se sve podrazumeva pod veb dizajn i kako planirati korake do gotovog rešenja i proizvoda

Važnost softvera pri dizajnu i utvrđivanju cene

Na koji način najbolje možemo utvrditi početnu cenu web dizajna u zavisnosti od korišćenog softvera

Težina u lepoti dizajna i smetnje u radu

Koliko težak sajt smeta hardveru i kada nije prijatan za oko
1