Prijatelji

Grafički dizajn

Koliko je znanja i napora potrebno uložiti da bi prodali svoje pakete, crteže, skice i finalni grafički produkt

Priprema za štampu ili prelom sloga

Rokovi, cenovnik i način pripreme za štampu pri visokom i niskom pritisku

Identitet firme Izrada logoa i memoranduma

Identitet firme kao Vaša lična karta, Izrada logoa, memoranduma i promo materijala
1