Prijatelji

Dizajn Upotreba odgovarajućeg softvera i način rada

Cene, način izrade, količina obrade podataka i utrošeno vreme prilikom same izrade

Važnost softvera pri dizajnu i utvrđivanju cene

Na koji način najbolje možemo utvrditi početnu cenu web dizajna u zavisnosti od korišćenog softvera

Težina u lepoti dizajna i smetnje u radu

Koliko težak sajt smeta hardveru i kada nije prijatan za oko

Priprema za štampu ili prelom sloga

Rokovi, cenovnik i način pripreme za štampu pri visokom i niskom pritisku

Identitet firme Izrada logoa i memoranduma

Identitet firme kao Vaša lična karta, Izrada logoa, memoranduma i promo materijala
1